3. Acıbadem Bursa Organ Nakli Günleri Sempozyumu

Bilimsel Program

1. Gün - 26 Mayıs 2023 - Cuma
14:00 - 19:00 Kayıt
20:00 - 21:30 Açılış Kokteyli
2. Gün - 27 Mayıs 2023 - Cumartesi
08:45 - 09:00 Açılış
Prof.Dr. Bülent Oktay, Prof.Dr. Remzi Emiroğlu, Prof.Dr. Soner Duman, Prof.Dr. Ekrem Kaya, Prof.Dr. Uluğ Eldegez
09:00 - 10:15 Panel: Cerrah Gözüyle Böbrek Naklinde Zor Olgular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Berber, Prof. Dr. Bülent Oktay
09.00 - 09.20 Donörde Zor Olgular
Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu
09:20 - 09:40 Alıcıda Zor Olgular
Prof. Dr. Remzi Emiroğlu
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:30
BÖBREK NAKLİNDE CANLI CERRAHİ
Moderatör : Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu
AICBADEM Bursa Hastanesi
Canlı Yayın
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 Panel: Özel Durumlarda Karaciğer Nakli
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Prof. Dr. Hakan Yıldız
14:00 - 14:20 Alkolik Hepatitlerde Karaciğer Nakli Sonuçları
Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder
14:20 - 14:40 Otoimmun Hepatit ve Karaciğer Nakli
Doç. Dr. Hikmet Aktaş
14:40 - 15:00 Pediatrik Metabolik Hastalıklarda Karaciğer Nakli
Doç. Dr. Ali Özer
15:00 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 Kahve Arası
15:40 - 17:00 Panel: Akut Rejeksiyon
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. Elif Arı Bakır kabul etmezse Serdar Kahveci
15:40 - 16:00 Akut Rejeksiyon İmünolojisi
Doç. Dr. Meltem Kilercik
16:00 - 16:20 Akut Rejeksiyon Patolojisi
Prof. Dr. Füsun Baba
16:20 - 16:40 Akut Rejeksiyon Tanısında Yeni Biyobelirteçler
Prof. Dr. Siren Sezer
16:40 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:20 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Ferhat Oto
20:30 - 23:30 Gala Yemeği
3. Gün - 28 Mayıs 2023 - Pazar
09:00 - 10:15 Panel: Karaciğer Nakli Sonrası
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Prof.Dr. Fatih Oğuz Önder, Doç. Dr. Hikmet Aktaş
09.00 - 09.20 Karaciğer Donör Biyopsi Sonuçları ve Çıkarılacak Dersler
Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz
09:20 - 09:40 Karaciğer Nakli Sonrası Vasküler Komplikasyonların Yönetimi
Doç. Dr. Işıl Yıldız
09:40 - 10:00 Karaciğer Nakli Sonrası ERCP, Ne Zaman? Kaç Seans?
Prof. Dr. Hakan Yıldız
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:20 Panel: Güncel Konular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şükran Köse, Prof. Dr. Abdülmecit Yıldız
10:45 - 11:05 Alıcı ve Vericide Hepatitler?
Doç. Dr. Yavuz Ayar
11:05 - 11:25 Alıcıda Post-transplant Nadir Durumlar
Uz. Dr. Hüseyin Çelik
11:25 - 11:45 Xenotransplantasyon ve Yapay Böbrek
Doç. Mert Ali Karadağ
11:45 - 12:00 Güncel Organ Nakli Yönetmeliği, Neler Değişti?
Dr. Salih Gülten
12:00 - 12:20 Tartışma
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği