3. Acıbadem Bursa Organ Nakli Günleri Sempozyumu

Bilimsel Programlar

1. Gün - 27 Mayıs 2023 - Cumartesi
08:45 - 09:00 Açılış
Prof. Dr. Bülent Oktay, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Ekrem Kaya
09:00 - 10:15 Panel: Cerrah Gözüyle Böbrek Naklinde Zor Olgular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Berber, Prof. Dr. Ender Hür
09.00 - 09.20 Donörde Zor Olgular
Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu
09:20 - 09:40 Alıcıda Zor Olgular
Prof. Dr. Remzi Emiroğlu
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:30
BÖBREK NAKLİNDE CANLI CERRAHİ
Moderatör : Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu
ACIBADEM Bursa Hastanesi
Canlı Yayın
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 Panel: Özel Durumlarda Karaciğer Nakli
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeki karasu, Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Prof. Dr. Hakan Yıldız
14:00 - 14:20 Alkolik Hepatitlerde Karaciğer Nakli Sonuçları
Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder
14:20 - 14:40 Otoimmun Hepatit ve Karaciğer Nakli
Uzm. Dr. İmam Bakır Batı
14:40 - 15:00 Pediatrik Metabolik Hastalıklarda Karaciğer Nakli
Doç. Dr. Ali Özer
15:00 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 Kahve Arası
15:40 - 17:00 Panel: Akut Rejeksiyon
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. Elif Arı Bakır, Prof .Dr. Bülent Hüddam
15:40 - 16:00 Akut Rejeksiyon İmünolojisi
Prof. Dr. Meltem Kilercik
16:00 - 16:20 Akut Rejeksiyon Patolojisi
Prof. Dr. Füsun Baba
16:20 - 16:40 Akut Rejeksiyon Tanısında Yeni Biyobelirteçler
Prof. Dr. Siren Sezer
16:40 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:20 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Ferhat Oto
20:30 - 23:30 Gala Yemeği
2. Gün - 28 Mayıs 2023 - Pazar
09:00 - 11:15 Panel: Güncel Konular
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şükran Köse, Prof. Dr. Abdülmecit Yıldız, Prof.Dr. Ahmet Uğur Yalçın
09:00 - 09:20 Alıcı ve Vericide Hepatitler?
Doç. Dr. Yavuz Ayar
09:20 - 09:40 Alıcıda Post-transplant Nadir Durumlar
Uz. Dr. Hüseyin Çelik
09:40 - 10:00 Alt Üriner Sistem Problemli Hastalarda Renal Transplantasyon
Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek
10:00 - 10:15 Güncel Organ Nakli Yönetmeliği, Neler Değişti?
Dr. Salih Gülten
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:45 Kahve Arası
1. Gün - 27 Mayıs 2023 - Cumartesi
08:45 - 09:00 Açılış
Prof. Dr. Bülent Oktay, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Ekrem Kaya
09:00 - 10:00 Panel: Herkes İçin Böbrek Sağlığı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Asiye Akyol, Hem. Sevginar Şentürk
09:00 - 09:20 Herkes İçin Böbrek Sağlığı: Beklenmedik durumlara hazırlanmak, sonuçlarını desteklemek
Doç. Dr. Sibel Sivrikaya
09:20 - 09:40 Afetlerde Nefroloji Hemşireliği
Prof. Dr. Hicran Yıldız
09:40 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:30
BÖBREK NAKLİNDE CANLI CERRAHİ
Moderatör : Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu
ACIBADEM Bursa Hastanesi
Canlı Yayın
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 Panel: İlaç Tedavisinde ve Böbrek Nakli Komplikasyonlarında Hemşirelik Yönetimi ve Hasta Eğitimi
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Hem. Hatice Gönül
14:00 - 14:20 Hemodiyaliz Tedavisinde İlaç Tedavisi ve Hemşirelik Uygulamaları
Hem. Arzu Arda
14:20 - 14:40 Böbrek Nakli Sonrası İmmünsüpresif İlaçların Yönetimi ve Hasta Eğitiminde Hemşirenin Rolü
Doç. Dr. Esma Özşaker
14:40 - 15:00 Böbrek Naklinde Uzun Dönem Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Cemile Aksoy
15:00 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 Kahve Arası
15:40 - 16:20 Konferans: Hemodiyaliz Tedavisinde Damar Giriş Yolu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hicran Yıldız, Uz. Hem. Sevel Yıldız
15:40 - 16:00 Hemodiyaliz Tedavisinde Damar Giriş Yolunun Oluşturulması ve Kullanımı
Prof. Dr. İbrahim Berber
16:00 - 16:20 Tartışma
16:20 - 17:20 Panel: Diyaliz Tedavilerinde Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi
Oturum Başkanları: Uzm. Hem. Şükran Özdemir, Hem. Zemine Dinç Doğrusöz
16:20 - 16:40 Hemodiyalizde Kronik Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Selma Çoban
16:40 - 17:00 Periton Diyaliz Tedavisinde Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Nefise Yılmaz
17:00 - 17:20 Tartışma
20:30 - 23:30 Gala Yemeği