Bilimsel Program

08:00 - 09:00 Açılış
Prof. Dr. Bülent Oktay, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Ekrem Kaya, Prof. Dr. Uluğ Eldegez
09:00 Şiir Dinletisi
Kenan ERGUS
09:00 - 10:15 Panel : Ne kadar marjinaliz
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Oktay, Prof. Dr. Kamil Dilek
09.00 - 09.20 Marjinal Donör ve Alıcıların Değerlendirilmesi ve Kullanılması
Op. Dr. Mahmut Esat Danışoğlu
09:20 - 09:40 Alıcıda Vasküler Değerlendirme ve Komplikasyonlar
Prof. Dr. İbrahim Berber
09:40 - 10:00 Marjinal Transplantasyonda uzun dönem sonuçlar
Prof. Dr. Hüseyin Koçak
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 Panel : Karaciğer Malignitelerinde Nereye Kadar Nakil
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Zeki Karasu
10:45 - 11:05 Hepatoselüler Karsinomlarda Karaciğer Nakli
Prof. Dr. Hamdi Karakayalı
11:05 - 11:25 Kolorektal Metastazlarında Karaciğer Nakli
Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz
11:25 - 11:45 Covid -19 Pandemi Süreci ve Karaciğer Nakli
Doç. Dr. Hikmet Aktaş
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 14:00 Yemek ve Poster Tartışma
14:00 - 15:15 Panel : Covid nereye kadar?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Şükran Köse
14:00 - 14:20 Böbrek Nakli ve Covid-19
Doç. Dr. Ender Hür
14:20 - 14:40 Böbrek Nakli CMV enfeksiyonu
Prof. Dr. Bilgin Arda
14:40 - 15:00 Böbrek Nakli Hastalarında Aşılama
Prof. Dr. Şükran Köse
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 17:00 Panel : Nereye kadar immunolojik risk?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilkay Baştürk, Prof. Dr. Ahmet Uğur Yalçın
15:45 - 16:05 Böbrek Naklinde İmmun Değerlendirme
Doç. Dr. Meltem Kilercik
16:05 - 16:25 İmmun Riskli Hasta Tanımı
Prof. Dr. Bilkay Baştürk
16:25 - 16:45 İmmunolojik Riskli Hastada Tedavi ve Uzun Dönem Sonuçları
Prof. Dr. Bülent Hüddam
16:45 - 17:05 Tartışma
17:05 - 17:20 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Salih Gülten
20:00 Yemek
09:00 - 10:15 Panel 1 : Hemodiyalizde Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hicran Yıldız, Hem. Sevginar Şentürk
09.00 - 09.20 Hemodiyaliz Ünitesine Hasta Kabulü: İlk Seans Nasıl Yönetilmeli?
Hem. Kübra Koçdemir
09:20 - 09:40 Hemodiyalizde Akut Komplikasyonların Yönetimi
Hem. Arzu Arda
09:40 - 10:00 Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Yönetimi
Hem. Nurcan Kop Bulmuş
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 Panel 2 : Böbrek Naklinde Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neriman Akansel, Uzm. Hem. Ayfer Arife Karakaoyun
10:45 - 11:05 Böbrek Transplantasyonu Yapılacak Hastanın Ameliyat Öncesi Hazırlığı ve Eğitimi
Uzm. Hem. Cemile İstek
11:05 - 11:25 Böbrek Transplantasyonu Sonrası Akut ve Erken Dönem Hemşirelik Bakımı, Taburculuk Eğitimi
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
11:25 - 11:45 Böbrek Transplantasyonu Sürecinde Donör Eğitimi ve Hemşirelik Bakımı
Hem. Şehriye Yıldız
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 14:00 Yemek
14:00 - 15:15 Panel 3 : Hemodiyalizde Damaryolu Yönetimi
Oturum Başkanları: Uzm. Hem. Fatma Gedikli, Uzm. Hem. Rahime Korkmaz Mertsöz
14:00 - 14:20 Damaryolu Teknikleri ve Fistül Bakımı
Hem. Nedret Çokrak
14:20 - 14:40 Hemodiyalizde SVK İlişkili Enfeksiyonları Önleme: Kanıt Temelli Uygulamalar
Hem. Gülcan Canbek
14:40 - 15:00 Olgularla Hemodiyalizde Damaryolu Erişimine Bağlı Aciller
Hem. Selma Çoban Işık
15:00 - 15:15 Tartışma
20:00 Yemek
09:00 - 10:15 Panel : Nereye Kadar Zorlamalıyız (Ekstrem Durumlarda Karaciğer Nakli)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Doç. Dr. Hikmet Aktaş
09.00 - 09.20 Karaciğer Naklinde Ekstrem Olgular
Prof. Dr. Remzi Emiroğlu
09:20 - 09:40 Portal Ven Trombüsü ve Karaciğer Nakli
Doç. Dr. Ali Özer
09:40 - 10:00 NASH ve Karaciğer nakli
Prof. Dr. Zeki Karasu
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 Panel : Graft Kaybı Nereye Kadar
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Abdülmecit Yıldız
10:45 - 11:05 Post Transplant İmmunsupresyon Yönetimi
Prof. Dr. Ahmet Uğur Yalçın
11:05 - 11:25 Graft Kaybında Tedavi Seçenekleri
Prof. Dr. Abdülmecit Yıldız
11:25 - 11:45 Graft Nefrektomi, Ne Zaman
Prof. Dr. Gürsel Yıldız
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 14:00 Yemek